10.00 - 10.30 รายการ : MONEY360° - Money Brief

16.45 - 17.15 รายการ : MONEY360° - Closing Trade

17.20 - 17.50 รายการ : MONEY360° - Chatalk
*(ทุกวันศุกร์)

chicbiz v.51 cover
22
Apr

ChicBiz E-BOOK Vol.51