BTimes: ปรับ-เปลี่ยนผักเคมีเป็นอินทรีย์ พาวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองโสนเข้าสู่ลานตลาดไท ซีเล็ค

170
0
Share:

Oct 17, 2020

รวมกลุ่ม ปรับใจ เดินหน้าปลูกผักอินทรีย์ตามความถนัด สร้างสุขภาพที่ดีตอบแทนบ้านเกิด นำพากลุ่มเกษตรกรปลูกผักบ้านหนองโสน จ.สระแก้ว เข้าสู่โครงการตลาดไท ซีเล็ค โซนผักร่วมใจ เปิดโลกการขายใบใหม่ให้เกษตรกรสามารถกำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง ร่วมอุดหนุนสินค้าปลอดภัยโดยตรงจากเกษตรกร หรือเป็นส่วนหนึ่งบนลานแห่งโอกาสโทร 02-264-6264 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก TalaadThai

BTimes