BTimes: เนรมิตโครงการตลาดไท ซีเล็คให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสสู่พี่น้องเกษตรแปลงใหญ่ผักตำบลบางเตย

173
0
Share:

Oct 16, 2020

จัดสรรพื้นที่ตลาดไท เนรมิตโครงการตลาดไท ซีเล็ค โซนผักร่วมใจให้เป็นลานแห่งโอกาส ส่งต่อองค์ความรู้รอบด้าน ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ที่ยั่งยืนแบบไม่โดนกดขี่ให้พี่น้องเกษตรแปลงใหญ่ผักตำบลบางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ร่วมอุดหนุนสินค้าปลอดภัยโดยตรงจากเกษตรกร หรือเป็นส่วนหนึ่งบนลานแห่งโอกาสโทร 02-264-6264 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก TalaadThai

BTimes