BTimes: ตลาดไท สร้างโอกาสมั่งคั่ง ตลาดผักปลอดภัยให้เกษตรกรไทย

198
0
Share:

Oct 14, 2020

ตลาดไท ซีเล็ค จับมือตลาดไท เฟรช สร้างโลกการขายผักปลอดภัยใบใหม่ให้เกษตรกรได้ยืนบนลำแข้งตนเองอย่างมั่นคงแข็งแรง

คุณท็อป - อดิศร์ ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการค้า บริษัท ไท แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ตลาดไท ซีเล็ค

ตอน 4 เดือนแรกที่เราเริ่มโครงการนี้นะครับ เราได้มีการแจกตัวภาชนะของสินค้า แล้วก็ตัวบาร์โค้ด รวมถึงพื้นที่ค้าขายฟรี 4 เดือนให้เกษตรสามารถตั้งตัวได้

ในช่วงแรกที่เปิดโครงการ คุณท็อปเล่าว่าทางตลาดไทมีนโยบายช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้สามารถตั้งตัวได้ ด้วยการจำหน่ายสินค้าปลอดภัยในลานตลาดไท ซีเล็คฟรี 4 เดือน และแจกภาชนะกับบาร์โค้ด เพื่อนำไปติดตั้งในแผงของตนเอง นอกจากนั้นยังทำการคอลแลปกับโครงการตลาดไท เฟรชที่เป็นแหล่งรวมสินค้าปลอดภัยส่งตรงสู่คู่ค้าในกลุ่มธุรกิจโฮเรก้า ที่มีทั้งเครือโรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงผู้บริโภคทั่วไปให้ได้เลือกจับจ่ายสินค้าคุณภาพจากสวนของเกษตรอินทรีย์

QR Code ผักปลอดภัยจากโครงการ ตลาดไท ซีเล็ค

นอกจากนี้ยังใช้ช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย ทั้ง Facebook, LINE (@talaadthai) และ Call Center (02-264-6264) เข้ามาเป็นตัวกลางให้กับผู้บริโภค หรือเกษตรกรที่สนใจได้สอบถามถึงแนวทางการสมัครเข้าร่วมจำหน่ายกับโครงการตลาดไท ซีเล็ค พร้อมเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์สินค้าปลอดภัยให้กับพี่น้องเกษตรกรในโครงการอีกด้วย

เกษตรกร ผักปลอดภัยจากโครงการ ตลาดไท ซีเล็ค

ไม่เพียงแค่เป็นลานแห่งโอกาส ทางตลาดไทยังร่วมเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้ามาอยู่ในเครือข่ายให้เข้าใจกลไกของตลาด สามารถกำหนดราคาขายอย่างเหมาะสมได้ด้วยตนเอง พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น ไปจนถึงการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบโลกใบใหม่กับคู่ค้าที่หลากหลายนอกเหนือจากการขายอยู่แต่ในสวน จนเกษตรกรสามารถดำเนินกิจการไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีได้โดยไม่ถูกใครเอาเปรียบ

BTimes