BTimes: จับวิธีคิด เห็นวิธีสร้างเครือข่ายผักปลอดภัย จากแปลงปลูกสู่ตลาดไท

178
0
Share:

Oct 15, 2020

ยึดวิธีคิดการตลาดนำการผลิต เนรมิตแปลงไผ่ขนาดใหญ่แห่งแรกในอำเภอท่าตะเกียบมาสร้างเป็นมูลค่าหลักล้านให้กับชุมชน

คุณประสิทธิ์ รูปต่ำ ประธาน แปลงใหญ่ไผ่ตง อำเภอท่าตะเกียบ

เดินทางจากตลาดไทมายังสวนไผ่ขนาดใหญ่กว่า 10 ไร่ในอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพบกับคุณประสิทธิ์ รูปต่ำ ประธานแปลงใหญ่ไผ่ตงอำเภอท่าตะเกียบ ผู้ริเริ่มและบุกเบิกอาชีพการปลูกไผ่ โดยยึดหลักคิดสุดทึ่งด้วยการเอาการตลาดนำการผลิต สร้างรายได้หลักล้านให้กับชุมชน

หน่อไม้หวาน แปลงใหญ่ไผ่ตง อำเภอท่าตะเกียบ

จากการประสบปัญหาตกงานในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้ง ทำให้คุณประสิทธิ์กลับมาทบทวน และหาแนวทางการประกอบอาชีพอื่นๆ เพื่อพยุงให้ชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้ จนมาจบที่การปลูกไผ่ พร้อมตั้งเป้ากับภรรยาว่าจะต้องมีรายได้วันละ 200 บาทต่อคนให้ได้ เมื่อก้าวแรกสามารถทำได้ ก็เดินต่อไปยังบันไดขั้นที่ 2 ด้วยการชักจูงคนในชุมชนให้มารวมตัวกันก่อตั้งวิสาหกิจ กำหนดมาตรฐานการผลิต ราคา และออกหาช่องทางการจำหน่าย จนได้มีโอกาสเข้าไปจำหน่ายในโซนผักร่วมใจของตลาดไท คู่ไปกับการเร่งศึกษาด้านการตลาด และองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้พัฒนาต่อยอด แปรรูปหน่อไม้ธรรมดาให้กลายเป็นหน่อไม้หวาน โดยวิธีการทางธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี สนนราคาที่กิโลกรัมละ 15 บาท หากอยู่ในช่วงพีคจะสามารถดึงให้ราคาโดดขึ้นไปอยู่ที่กิโลกรัมละ 30 บาทได้

หน่อไม้ แปลงใหญ่ไผ่ตง อำเภอท่าตะเกียบ

พิเศษไปกว่านั้นคือการนำแนวคิดการจัดพืชหมุนเวียนมาใช้วางแผน และจัดสรรพื้นที่เพาะปลูก แบ่งเป็นแปลงในฤดูกาลและแปลงนอกฤดูกาล ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตเพื่อนำมาแปรรูปจำหน่ายได้ตลอดทั้งปีแบบไม่มีสะดุด

หน่อไม้หวาน แปลงใหญ่ไผ่ตง อำเภอท่าตะเกียบ ขายในตลาดไท

ผมเองมีความภาคภูมิใจนะ มีอยู่ปีนึง ปีนั้นมีเงินเข้ามาในชุมชนบ้านอ่างเตยเกือบ 6-7 ล้านบาทครับ

คุณประสิทธิ์พูดด้วยความภาคภูมิใจว่าเขานั้นรู้สึกดีมากที่มีส่วนช่วยในการยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้พี่น้องในชุมชน ผ่านการรวมกลุ่มร่วมใจกันพัฒนาแปลงใหญ่ไผ่ตงอำเภอท่าตะเกียบให้เป็นที่ยอมรับ และรู้จักในวงกว้าง ผ่านการจำหน่ายสินค้าคุณภาพด้วยตนเองในพื้นที่ลานผักร่วมใจของโครงการตลาดไท ซีเล็ค

BTimes