BTimes : ‘โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์’ เปิดศูนย์บริการโรคโควิด-19 และสายด่วน 1378

439
0
Share:

March 24, 2020

สร้างมาตรฐานระดับพรีเมียม พร้อมยึดมั่นในวิสัยทัศน์องค์กรสร้าง DNA ที่พร้อมดูแลชีวิตประชาชน

ขณะนี้ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดขั้นรุนแรงอย่าง ‘โควิด-19’ ที่ล้มกระดานเศรษฐกิจแบบระเนระนาด ส่งผลให้หุ้นร่วงหนักสุดเป็นประวัติการณ์ อีกทั้งหลายประเทศยังออกมาตรการคุมเข้มปิดประเทศ งดรับนักท่องเที่ยว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด เป็นเหตุให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ลุกขึ้นมาหาทางแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจโรงพยาบาลที่เร่งแก้ไขสถานการณ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ เช่นเดียวกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สุดยอดโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย…

ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ Senior Associate Chief Medical Officer โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์

ผศ.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ Senior Associate Chief Medical Officer โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เล่าว่าเนื่องจากองค์การอนามัยโลก ได้ออกประกาศยกระดับการระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นระดับสูง จนทำให้หลายประเทศเร่งออกมาตรการจำกัดการแพร่ระบาด ซึ่งทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เองก็มีความพร้อมรับมือในสถานการณ์การระบาดของโรคต่างๆ มาโดยตลอด เนื่องจากทางโรงพยาบาลมีการเปิดรับผู้ป่วยกลุ่ม Medical Tourism หรือผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเพื่อรับการรักษาโดยเฉพาะ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บำรุงราษฎร์ต้องทำการคัดกรองโรค หรือกลุ่มคนไข้อย่างเข้มงวด บวกกับมีความยึดมั่นในนโยบาย คอยเฝ้าระวังทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลก เพื่อทำให้การควบคุมดูแลเป็นไปอย่างทันท่วงที เช่นเดียวกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างโควิด-19 ที่ทางบำรุงราษฎร์ได้ทำการถอดบทเรียนจากเมืองอู่ฮั่น พร้อมเตรียมการทั้งแบบ Medium-term กับ Long-term มาตั้งแต่เดือนมกราคม โดยทำการใช้ระบบบัญชาการฉุกเฉิน (Incident Command System) ดึงเอาเทคโนโลยี Virtual HICKS เข้ามาใช้ ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ในการจัดการทุกด้านให้แก่บุคลากร

นอกจากนั้นยังทำการเปิดสายด่วน 1378 ให้คำปรึกษาแก่คนไข้ที่กังวลต่ออาการต่างๆ ที่พบ หรือหวาดกลัวต่อการเดินทางออกจากบ้าน ได้มีโอกาสรับคำปรึกษาจากแพทย์โดยตรง หรือแม้แต่การเรียกรถพยาบาลก็สามารถทำได้เช่นกัน

โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ รับมือสถานการณ์ โควิด-19

“วันนี้เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าทุกองค์กรนั้น ไม่ใช่เฉพาะ Health Care หรือโรงพยาบาล ผมอยากฝากทุกๆ องค์กรว่า จริงๆ แล้ว ถ้าเราเตรียมความพร้อมกัน มันก็จะทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ไปได้”

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นับเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ ที่ทำให้บำรุงราษฎร์ต้องเร่งถอดบทเรียน แล้วหาทางยับยั้ง ดูแลผู้ป่วย โดยยึดหลักสำคัญที่เป็นหัวใจและ DNA ขององค์กรอย่าง A (Agile) I (Innovation) C (Care) คือการสร้างความเข้มแข็งในการดูแลผู้ป่วยด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ และตื่นตัวพร้อมที่จะปรับให้เข้ากับทุกสถานการณ์ทั้งที่กำลังเกิด และกำลังจะมาในอนาคต

BTimes