BTimes ลายแทงชุมชน: เกษตรกรแนวใหม่รวมกลุ่ม ร่วมใจ ใส่ใจผู้บริโภค

876
1
Share:

Sep 15, 2020

วิ่งชนโอกาส แล้วนำมาต่อยอดให้วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษเติบโตอย่างยั่งยืน

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า ‘วิสาหกิจชุมชน’ กันมาบ้างแล้วแต่วันนี้จะพาไปทำความรู้จักความหมายที่แท้จริงจากผู้นำชุมชน ที่เอาความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา และด้านการบริหารจัดการมาผสมผสานกัน ก่อให้เกิดกิจการที่ทำให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้ และเสริมทักษะให้แข็งแรง ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระยะยาว

คุณจุ๋ม - จารุณี นุชมี ประธาน วิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ

ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการมีวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สมัยนั้นยังไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างมากเท่าไหร่นัก ชาวบ้านจะอาศัยการปลูกผักในพื้นที่เดียวกันทั้งหมด โดยจะวางขายหน้าบ้าน หรือมีพ่อค้าคนกลางมารับช่วงไปอีกที ซึ่งจุดนี้ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถกำหนดราคาขายเองได้ ต้องรอจากพ่อค้าคนกลางเท่านั้น กระทั่งคุณจุ๋ม – จารุณี นุชมี เข้ามารับตำแหน่งประธานวิสาหกิจชุมชนฯ ก็ได้มองเห็นช่องว่างในการผลักดันกิจการเติบโต คู่ไปกับการได้รับความช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนในการเข้ามาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ก็เริ่มมองเห็นความเปลี่ยนแปลง จากเดิมปลูกผักเพียงชนิดเดียวทั้งแปลง ก็เปลี่ยนมาจัดสรรการปลูกให้มีความหลากหลาย รองรับต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมไปถึงการได้รับโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขาย ทำให้ชาวบ้านสามารถกระจายผักปลอดสารคุณภาพไปยังตลาดรายใหญ่ และซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในประเทศ

ผักปลอดสารจาก วิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ

การได้รับโอกาสจากที่กล่าวมา นับเป็นการเปิดโลกให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก นอกจากจะทำให้เกิดความคิดที่อยากจะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ โดยปราศจากสารเคมี 100% เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ดีกับร่างกายแล้ว ยังเป็นการช่วยให้ชาวบ้านไม่โดนเอาเปรียบ และสามารถกำหนดราคาขายเอาได้ โดยอิงจากราคาส่วนใหญ่ในท้องตลาด

วิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ

ไม่รวยคนเดียว ไม่อะไรคนเดียว ต้องมีสมาชิก ต้องไปด้วยกันได้ ไม่จำเป็นต้องกลัวว่าเขาจะมาแย่งที่เราขาย หรือแย่งอะไร เราต้องไปด้วยกันได้

คุณจุ๋มเล่าว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษต้องฝ่าฝันอุปสรรคนานัปการ แต่ก็ไม่เคยย่อท้อ กระทั่งวันนึงที่โอกาสวิ่งเข้าหาก็รีบคว้าไว้ แล้วนำมาพัฒนาให้สามารถเติบโต พร้อมมองว่าวิสาหกิจฯ จะแข็งแรงได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในชุมชน เพื่อทำให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนกิจการประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

BTimes