BTimes ลายแทงชุมชน: กะปิชุมชนสู่มาตรฐาน OEM

529
0
Share:

Sep 22, 2020

ลุกขึ้นมาตั้งตัว กำหนดชะตาชีวิตตัวเอง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สร้างความยั่งยืนผ่านวิสาหกิจชุมชน

กะปิ ผลิตภัณฑ์ยอดฮิตของวิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ถูกนำมาต่อยอดและสร้างให้แบรนด์กะปิให้มีความแข็งแรง ยกระดับมาตรฐานของสินค้าให้มีความน่าเชื่อถือ จนสามารถกำหนดราคาขายเองได้ และไม่ถูกกดขี่จากพ่อค้าคนกลาง

การยุ่งยากวันนี้ มันจะคุ้มค่าในวันหน้า คุณนึกถึงวันข้างหน้าอย่างเดียว อย่าไปนึกถึงว่าเมื่อก่อนคุณสบาย แต่วันข้างหน้าคุณจะสบายมากกว่า

หลังจากกำหนดมาตรฐานให้กับวิสาหกิจได้แล้ว คุณมาเรียมก็เริ่มต้นจัดอบรมให้ความรู้ ปูพื้นฐานให้กับชาวบ้าน คู่ไปกับการจัดตั้งโรงเรือน หรือล้งที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมประมง และจะถูกตรวจสอบมาตรฐานจากกรมประมงทุกๆ 6 เดือน ส่งเป็นแรงขับเคลื่อนให้สมาชิกในวิสาหกิจช่วยกันรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์กะปิให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ตั้งไว้ กระทั่งได้รับการรับรองจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ องค์การอาหารและยา (อย.), มาตรฐานจีเอ็มพี และมาตรฐานอาหารฮาลาล

โรงงานทำกะปิ วิสาหกิจชุมชน บ้านชายทะเลรางจันทร์

ปากท้องนี่สำคัญถูกไหมคะ พอปากท้องเดินหน้าได้แล้ว ท้องอิ่มแล้ว ความคิดก็จะมา ความเห็นแก่ตัวก็จะน้อย เพราะทุกคนมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนพอเพียง ผู้ใหญ่ก็พยายามจะบอกลูกบ้านว่าถ้าเรามีกินมีใช้ เราประหยัด เรารู้จักกิน รู้จักใช้ ทุกอย่างมันจะอยู่ได้หมด หนี้สินมันก็จะไม่มานะคะ

ปากท้องนับเป็นเรื่องสำคัญที่คุณมาเรียมนำมาใช้เป็นหลักในการแก้ปัญหา และสร้างให้วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้มีความแข็งแรง เธอมีความเชื่อว่าเมื่อท้องอิ่ม ความคิดในการพัฒนาก็จะเกิด ความเห็นแก่ตัวก็จะน้อยลง พร้อมสอนให้สมาชิกรู้จักทำรายรับ-รายจ่าย รู้จักประมาณตน ที่สำคัญคือต้องหมั่นเก็บหอมรอมริบ ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น เพื่อก่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่มั่นคงและยั่งยืน

โรงงานทำกะปิ วิสาหกิจชุมชน บ้านชายทะเลรางจันทร์

ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์สามารถจำหน่ายกะปิได้สูงถึง 100 ตันต่อปี โดยผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ หรือหน้าร้านในชุมชน

BTimes