BTimes: ‘สอนศิริ ฟาร์มควาย EP.1’ เปิดฟาร์มเพาะพันธ์ุควายระบบปิดแห่งแรกของไทย ฉีกกฎนมพร้อมดื่ม

902
1
Share:

Mar 17, 2021

เปิดตัวสอนศิริฟาร์มควาย บ่มเพาะควายไทยคุณภาพผ่านโรงเรือนระบบปิดสุดประณีตด้วยเทคโนโลยีแห่งแรกในประเทศไทย

คุณเอก - พรหมพิริยะ สอนศิริ เจ้าของ สอนศิริฟาร์มควาย

“ก่อนหน้านี้เราเลี้ยงวัวอยู่ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ แล้วก็ไปเจอผู้รู้คนนึงบอกว่าพี่เลี้ยงควายซิ ควายเป็นสัตว์พันธุ์พื้นเมืองที่สามารถสู้กับโรคได้นนะ ก็ตัดสินใจเปลี่ยนจากวัวมาเป็นควายทันที”

จากเจ้าของธุรกิจฟาร์มวัวสู่เส้นทางธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ได้ไอเดียมาจากคำแนะนำของคนใกล้ตัว ทำให้คุณเอก – พรหมพิริยะ สอนศิริ ตัดสินใจเดินหน้าศึกษาเรื่องควายไทย ควบคู่ไปกับการเปิดสอนศิริฟาร์มควาย ทุ่มเงินลงทุนเพื่อให้ได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีที่สุดมาใช้เป็นตัวตั้งต้นเพาะพันธุ์ควายไทยขาย แต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์เนื่องจากการเพาะพันธุ์จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงนานถึง 2 ปี ทำให้คุณเอกต้องมองหาช่องทางที่จะสร้างรายได้เสริมแบบรายวัน กระทั่งเกิดเป็นผลิตภัณฑ์นมควาย และปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นผลผลิตมาจากมูลควาย ก่อนจะแตกไลน์ออกไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ส่วนผสมจากนมควายเป็นหลัก

สอนศิริฟาร์มควาย

“ถ้าเราไม่คิดที่จะอนุรักษ์ ปรับปรุง หาประโยชน์ มรดกชิ้นนี้ก็คงจะต้องหายไปจากเมืองไทย”

คุณเอกได้ให้ความรู้เพิ่มเติมว่าสายพันธุ์ของควายสามารถแบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ ควายแม่น้ำ (River Buffalo) และควายปลัก (Swamp Buffalo) ที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนิยมเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งคุณเอกยังมองว่าควายไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพเท่านั้น แต่ได้มองว่าควายเป็นมรดกจากบรรพบุรุษที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ โดยสอนศิริฟาร์มควายได้ให้ความสำคัญในส่วนนี้ จึงเลือกใช้การเลี้ยงในโรงเรือนระบบปิด หรือระบบประณีตที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาควบคุมดูแลเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อให้ควายทุกตัวได้รับผ่อนคลาย เพื่อจะได้ขุนให้ควายมีขนาดและคุณภาพที่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์

สอนศิริฟาร์มควาย

ปัจจุบันสอนศิริฟาร์มควายมีควายอยู่ในการดูแลถึง 300 ตัว และจากความใส่ใจในการเลี้ยงดู ทำให้ควายอายุ 1 ปีของสอนศิริฟาร์มควายสามารถทำรายได้กลับคืนมหาศาล สนนราคาขั้นต่ำอยู่ที่ตัวละ 200,000 บาท

BTimes