BTimes : ‘U-Sabai’ จัดการงานบริการออฟฟิศถึงครัวเรือน

25
0
Share:

Dec 13, 2020

‘U-Sabai’ ตอบโจทย์ความสบายทำความสะอาด พนักงานขับด้วยเทคโนโลยี กับความมุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับบริการที่เป็นมาตรฐาน จะเป็นอย่างไร ติดตามได้ที่นี่ รายการ BTimes