เมืองไทยถึงกรุงเทพใช้ภาษาอังกฤษอยู่จุดไหนของโลก 2020

256
0
Share:

มาถึงจุดนี้กันแล้ว ภาษาอังกฤษกับเมืองไทย กับเมืองกรุง กับคนไทยในปี 2020! สะท้อนการศึกษาควบคู่กับการใช้ภาษาอังกฤษบนเวทีโลกของประเทศไทย กรุงเทพ และคนไทย

#ภาษาอังกฤษ #ฟุตฟิตฟอไฟ #ไทย #กรุงเทพ #misterban