คุยกับบัญชา Live: ทำไมคนอเมริกัน เปลี่ยนนิสัยจากใช้จ่ายมันส์มือ มากอดและเก็บเงินสด

Share:

คุยกับบัญชา Live: ทำไมคนอเมริกัน เปลี่ยนนิสัยจากใช้จ่ายมันส์มือ มากอดและเก็บเงินสด