คุยกับบัญชา Live: สาเหตุที่สิงค์โปรปรับลด GDP ลงถึง 3 ครั้ง จนติดลบ

Share:

คุยกับบัญชา Live: สาเหตุที่สิงค์โปรปรับลด GDP ลงถึง 3 ครั้ง จนติดลบ