คุยกับบัญชา Live: เตือนทั่วโลก ถ้าไม่ใส่แมสก์ อาจตายจากโควิด-19 ทะลุ 4 ล้านคน

Share:

คุยกับบัญชา Live: เตือนทั่วโลก ถ้าไม่ใส่แมสก์ อาจตายจากโควิด-19 ทะลุ 4 ล้านคน

คุยกับบัญชา