คุณบัญชา LIVE – วิเคราะห์ สาเหตุที่คนไทยโยกเงินหนีสินทรัพย์เสี่ยงเข้าไปฝากแบงค์

Share:

คุณบัญชา LIVE – วิเคราะห์ สาเหตุที่คนไทยโยกเงินหนีสินทรัพย์เสี่ยงเข้าไปฝากแบงค์