Closing Trade : MisterBan วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

Share:

  • คมนาคมกลับลำไม่แปรรูปขสมก .
  • ผอ.ขสมก.ชี้แจงจัดหารถต้องเช่าเท่านั้นเพื่อลดต้นทุน
  • สมคิดเร่งคลังกระตุ้นเชื่อมั่นนักลงทุน
  • ส่งออกต.ค.ยังติดลบ 4.54%
  • กฟผ.ชี้แผ่นดินไหวไม่กระทบไฟฟ้า-เขื่อนของไทย
คุยกับบัญชา