Closing Trade : MisterBan วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

Share:

  • ครม.เศรษฐกิจกลุ้มมาตรการกระตุ้นศ.ก.ดันจีดีพีไม่ได้
  • รัฐบาลวางเป้าส่งออกปีหน้าโต 3%
  • แอร์พอร์ตลิงก์เตรียมออกโปร 20 บาทตลอดสาย
  • จีนดันเซินเจิ้นศูนย์กลางการเงินแทนฮ่องกง
  • แบงก์ชาติเตือนมือเศรษฐกิจขาลง
คุยกับบัญชา