Money Brief : MisterBan วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

Share:

  • “รสนา”เสนอลดภาษีดีเซล 3 บาทช่วยประชาชน
  • กลุ่มสมาคมเกษตรยังคัดค้านแบน 3 สารเคมี
  • สภาวิศวกรจี้รัฐออกกฎกระทรวงเรื่องมาตรฐานอาคารรองรับแผ่นดินไหว
  • ฮ่องกงเตรียมนำเข้าหมูไทยแก้ปัญหาราคาแพง
คุยกับบัญชา