คุยกับบัญชา EP.297: 2 ซีกโลกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 24 ชั่วโมง

276
0
Share:

“คุยกับบัญชา” 2 ประเทศจากคนละซีกโลกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่นึงคุมการระบาดโควิด-19 ส่วนอีกที่ป้องกันเหตุจราจลที่อาจเกิดขึ้น