EP.35 – อวสาน..ใบปริญญา ตอนที่ 2

335
0
Share:

คุยกับรศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาประจำสภา ม.หอการค้าไทย ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาที่อาศัยแค่ระบบอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านอย่างเดียวไม่ได้ ปัญหานี้ผู้เรียน – ผู้สอน ต้องร่วมกันปรับตัวอย่างไร และมหาวิทยาลัยในอนาคตต้องทำอย่างไรถึงจะอยู่รอด