• 2
  Jun

  ครม.เคาะ พ.ร.ฎ. ปรับลดอัตราภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง 90%

  รายงานทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบออกพระราชกฤษฎีกา ลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลด 90 % เฉพาะปี 2563 เนื่องจากได้ออก พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ออกมา . ดังนั้น ถ้าเก็บเต็มอัตราตาม ...
 • 20
  May

  ราชกิจจานุเบกษาประกาศแบนพาราควอต-คลอร์ไพริฟอส มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563

  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ซึ่งลงนามโดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคการเกษตรและเกิดเป็นประเด็น รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงหนึ่ง โดยมีเนื้อหาระบุดังนี้ . อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคสอง ...
 • 30
  Apr

  “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์”ประเมินเศรษฐกิจไทยจะไม่ฟื้นตัวจนถึงต้นปี 2564

  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า คณะกรรมการกลั่นกรองอยู่ระหว่างกำหนดกรอบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดการใช้เงินกู้วงเงิน 4 แสนล้านบาท . โดยเบื้องต้นได้มอบหมายว่าเงินส่วนนี้จะต้องใช้ในโครงการที่สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศระดับท้องถิ่น และชุมชน ทั้ง การเกษตรดั้งเดิม เกษตรอินทรีย์ ...
 • 30
  Apr

  ด่วน!! ไม่เลื่อนแบน 2 สารเคมี พาราควอต – คลอร์ไพริฟอส

  นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย เปิดเผยว่า มีมติคงการประกาศวัตถุอันตราย 2 สารเคมีทางการเกษตร คือ พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (ห้ามใช้ ห้ามครอบครอง) ที่จะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ส่วนวัตถุอันตรายไกลโฟเซต ...
 • 30
  Mar

  เศรษฐกิจไทยเดือนก.พ.63 พบสัญญาณชะลอตัวหลังเจอไวรัสโควิด 19

  นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบว่า เศรษฐกิจไทยมีสัญญาณชะลอตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวชะลอตัวลงมาก จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ลดลง ส่วนภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมมีสัญญาณชะลอตัวจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและปัญหาภัยแล้ง แต่การจับจ่ายใช้สอยสินค้าทั่วไปยังคงขยายตัวได้ สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่ . เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนในภาพรวมมีสัญญาณทรงตัว สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ...
 • 3
  Jan

  ภาครัฐทำโพลพบประชาชนอยากให้แก้สินค้าแพง

  นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ว่า ได้รับทราบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2563 จากการสัมภาษณ์ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 5,000 คน ระหว่างวันที่ 22 ต.ค.2562 ...
 • 24
  Dec

  ค้าปลีกโอดปีหน้าโตแบบทรงตัว

  นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย คาดว่าอุตสาหกรรมค้าปลีกปี 2562 จะมีการเติบโตเพียง 2.8% ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่เติบโต 3.2% จากกำลังซื้อกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ระดับกลาง-ล่าง ที่ต้องอาศัยรายได้จากผลผลิตภาคเกษตร มีกำลังซื้อที่อ่อนแอ และรอการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐผ่านมาตรการต่างๆ รวมถึงหนี้ครัวเรือนที่ยังไม่มีแนวโน้มลดลง . ส่วนในปี 2563 คาดว่า การเติบโตน่าจะไม่แตกต่างจากปี 2562 ...
 • 20
  Dec

  พักชำระหนี้กองทุนหมู่บ้าน

  นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง แถลงผลประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองครั้งที่ 2 ว่าที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการพักชำระหนี้กองทุนหมู่บ้านตามความสมัครใจ เพื่อให้สมาชิกที่ได้รับการพักชำระหนี้สามารถนำเงินไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ โดยให้คณะกรรมการกองทุนฯ แต่ละหมู่บ้านพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมในการพักชำระหนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีวินัยดี เพราะรัฐบาลไม่ได้ต้องการให้โครงการเป็นเพียงการแก้ปัญหาชั่วคราว แต่ต้องการให้เป็นโครงการที่สามารถต่อยอดในอนาคตได้ . นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้พิจารณาโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน โดยจะมีการจัดสรรเงินให้กองทุนหมู่บ้านฯ แห่งละไม่เกิน 200,000 บาท ...
 • 2
  Dec

  เงินเฟ้อพ.ย.62 เติบโต 0.21%

  นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรือ อัตราเงินเฟ้อ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ว่า เงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 104.54 ขยายตัว 0.21% จากช่วงเดียวกันปีก่อน แต่ลดลง 0.13% จากเดือนต.ค.2562 ...
 • 26
  Nov

  กระตุ้นเศรษฐกิจช่วยค่าดาวน์บ้าน 5 หมื่นบาท

  นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอได้แก่ . 1. โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาทิ โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ A ...