• 14
    Feb

    “อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี” นำทีมตั้งพรรคกล้า

    นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พร้อมด้วย นายวรวุฒิ อุ่นใจ นายกสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และ นายมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร นักแต่งเพลง เดินทางไปสำนักงานกกต.ในช่วงเช้าของวันนี้ เพื่อเป็นตัวแทนยื่นจดทะเบียนจดจัดตั้ง “พรรคกล้า” ที่ได้รับการโหวตชื่อจากประชาชน 120,000 คน มายื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง . โดยชื่อพรรคนี้ไม่ได้ขัดต่อระเบียบใด ๆ ...