ยะลาเผยกำลังเร่งตรวจสอบผู้ติดเชื้อทั้ง 40 รายใหม่อีกครั้ง คาดเย็นนี้จะรู้ผล

108
0
Share:

นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นพ.สสจ.ยะลากล่าวถึงการรายงานผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 40 รายล่าสุดว่า ตัวเลขดังกล่าวมาจากการค้นหาเชิงรุกจำนวน 3,277 ราย ได้ทำการเก็บสิ่งส่งตรวจหาเชื้อ (Swab) ในช่วงระหว่างวันที่ 18 – 24 เมษายน 2563 พบผู้ติดเชื้อยืนยันจำนวน 20 ราย ได้แก่อ.เมือง 3 ราย,อ.ยะหา 3 ราย และอ.บันนังสตา 14 ราย ทีมสอบสวนโรคจังหวัดยะลาจึงได้ทำการสอบสวนค้นหา ความเชื่อมโยง จากผู้ติดเชื้อยืนยัน 20 ราย พบผู้สัมผัสใกล้ชิด ที่มีความสัมพันธ์ทำกิจกรรมร่วมกันรวมจำนวน 671 ราย ซึ่งได้ทำการเก็บสิ่งส่งตรวจผลพบผู้ติดเชื้อยืนยันเพิ่ม 6 ราย ได้แก่ อ.บันนังสตา 5 ราย และอ.ยะหา 1 ราย และได้ทำการสอบสวนโรคต่อทั้ง 6 ราย โดยค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดได้เพิ่มอีก 311 ราย และได้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในรอบล่าสุด 40 ราย ได้แก่ อ.เมือง 4 ราย, อ.ยะหา 24 ราย อ.บันนังสตา 7 ราย และ อ.รามัน 5 ราย
.
แต่เปอร์เซนต์ในการติดเชื้อ 40 รายครั้งล่าสุดสูงมากผิดปกติ โดยเฉพาะในอ.ยะหา ที่ตรวจไป 78 รายเจอตรวจพบเป็นผลบวกหรือติดเชื้อถึง 24 รายหรือคิดเป็น 30% จากปกติตรวจพบแค่ประมาณ 0.6% ซึ่งในกระบวนการควบคุมคุณภาพ จึงต้องลงไปสอบสวนโรค แต่ทั้ง 40 รายอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าระวังดูอาการและทำ Swab ใหม่ทั้งหมด และเย็นนี้น่าจะได้ผลการตรวจสอบ
.
แต่ในการรายงานที่แจ้งกับทางจังหวัดทุกรายเป็นผู้ป่วยแล้ว แต่ในส่วนของศบค.ตนขอประสานงานไปว่าขอตรวจใหม่ให้แน่ใจว่าเป็นผู้ติดเชื้อจริง เพราะต้องตรวจสอบการเชื่อมโยงด้วย เพื่อให้การติดเชื้อยุติโดยเร็ว และผลเป็นอย่างไรจะรายงานอีกครั้ง แต่ทั้งหมดทีมที่ประชุมนับเป็นผู้ป่วยแล้ว และทั้ง 40 คนยังไม่มีอาการใดๆ