กทม.สั่งปิดสนามชนไก่-สนามชนโค-สนามกัดปลา จนถึง 31 ส.ค.2563

67
0
Share:

กทม.สั่งปิดสนามชนไก่-สนามชนโค-สนามกัดปลา จนถึง 31 ส.ค.2563 ตามการขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน
.
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 13)
.
ตามที่มีประกาศขยายพรก.ฉุกเฉินถึงวันที่ 31 ส.ค.2563 เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขและป้องกันการระบาดระลอกใหม่ คกก.โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จึงเห็นชอบให้ปิดสถานที่และให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการดังนี้
.
ปิดสนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่
ปิดสนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่น
.
แต่หากพร้อมจะเปิดดำเนินการก็สามารถทำได้ แต่ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน อาทิ การคัดกรองไข้ การทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ให้ผู้ร่วมกิจกรรมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลต้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”ทุกครั้ง
.
ที่สำคัญต้องแจ้งเขตพื้นที่เข้าไปตรวจแนะนำและเสนอผู้ว่าฯพิจารณาอนุญาตก่อน
.
ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 52 พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน1แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ//ความผิดตามมาตรา18 พรบ.กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งจะถูกสั่งปิดสถานที่ โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค.2563

 

misterban, ไก่ชน, ชนโค, ปลากัด, บ่อน, การพนัน, โควิด19, covid19, กทม