กระทรวงการต่างประเทศเผยร้านค้าคนไทยในชิคาโก-แอลเอ ถูกทำลายทรัพย์สินและโจรกรรม

110
0
Share:

นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงเหตุการณ์ประท้วงและการก่อจลาจลในประเทศสหรัฐอเมริกา สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของนายจอร์จ ฟรอยด์ ในระหว่างการเข้าควบคุมตัวจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในมลรัฐมินนิโซตา ว่า สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ นครนิวยอร์ก นครลอสแอนเจลิส นครชิคาโก ได้ติดตามสถานการณ์นี้พร้อมกับประสานงานกับผู้แทนชุมชนไทยต่างๆอย่างต่อเนื่องด้วยความห่วงใย โดยได้ขอให้คนไทยในสหรัฐฯติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ชุมนุมและพื้นที่เสี่ยงอื่นๆโดยไม่จำเป็น รวมถึงประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ และสถานกงสุลใหญ่ไทยฯ ในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินด้วย
.
เราทราบว่ามีร้านค้าและธุรกิจที่คนไทยเป็นเจ้าของในนครชิคาโกและนครลอสแอนเจลิสได้รับผลกระทบโดยถูกผู้ที่อาศัยความรุนแรงของเหตุการณ์ดังกล่าว ทำลายทรัพย์สินและโจรกรรม
.
โดยสถานกงสุลใหญ่ไทยในนครชิคาโกและนครลอสแอนเจลิส ได้เข้าไปดูแลและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้ว ทั้งนี้ ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีคนไทยในสหรัฐฯได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าว
.
อย่างไรก็ตาม ถ้าคนไทยมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ทาง Hotline สายด่วน สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน (202) 999-7690 สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครลอสแอนเจลิส (323) 580-4222 สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครชิคาโก (773) 294-5933 สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครนิวยอร์ก (646) 842-0864 หรือทางอีเมล [email protected]

.