กระทรวงคมนาคม-กระทรวงการคลังจับมือตั้งซูเปอร์บอร์ดร่วมฟื้นฟูการบินไทย

34
0
Share:

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงแนวทางการดำเนินการตามกรอบแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย หลังจากเมื่อวานนี้ทางกระทรวงคมนาคมและนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมหารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อหาแนวทางดำเนินการ หลังจากกระทรวงคลังยืนยันว่าแม้กระทรวงการคลังจะมีการขายหุ้นของการบินไทยออกไปแล้วส่วนหนึ่งเพื่อปลดล็อกให้การบินไทยพ้นจากความเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่กระทรวงการคลังยังถือว่ามีสัดส่วนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และแสดงความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินการฟื้นฟูการบินไทย ซึ่งกระทรวงคมนาคมไม่ได้มีปัญหาขัดข้อง
.
โดยภายหลังการหารือร่วมกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลังได้ข้อสรุปว่าทั้ง 2 กระทรวงฯ จะร่วมกันตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด ซึ่งมีลักษณะเป็นซูเปอร์บอร์ด โดยมีนายวิษณุ เป็นประธาน และกระทรวงคมนาคมกับคลังจะเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมซูเปอร์บอร์ด
.
โดยในส่วนของกระทรวงคมนาคมจะเสนอร่วมเป็นกรรมการ 4 รายชื่อ ประกอบด้วย นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กำกับดูแลการบินไทย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ส่วนสัดส่วนกรรมการจากกระทรวงการคลังนั้น ต้องรอดูว่ากระทรวงการคลังจะเสนอรายชื่อใครบ้าง
.
ทั้งนี้ ซูเปอร์บอร์ดชุดดังกล่าวจะมีหน้าที่กรองงาน เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกรายชื่อผู้ทำแผน และผู้บริหารแผนฟื้นฟูการบินไทย และตรวจสอบแผนฟื้นฟูทั้งหมด เมื่อมีการจัดทำเสร็จ ก่อนที่จะมีการนำเสนอให้ศาลล้มละลายกลางพิจารณา
.
สำหรับประเด็นที่มีความวิตกกังวลกรณีเจ้าหนี้ต่างประเทศได้มีการยื่นโนติสถึงการบินไทยเร่งรัดให้เตรียมชำระหนี้ที่ครบกำหนดสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ ประเด็นดังกล่าวทั้งในส่วนของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังไม่ได้มีความหนักใจ โดยมั่นใจว่าจะสามารถเจรจากับเจ้าหนี้ได้ เนื่องจากสถานการณ์อุตสาหกรรมการบินขณะนี้ หากการบินไทยมีการฟื้นฟูกิจการชัดเจนนำไปสู่การกลับมาประกอบกิจการอย่างเข้มแข็งสามารถชำระหนี้ได้ในอนาคตย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าที่เจ้าหนี้จะยึดทรัพย์สิน เช่น เครื่องบิน