กระทรวงยุติธรรมตั้งทีมศึกษาปลดล็อกกัญชา

233
0
Share:

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ โดยมี ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานคณะกรรมการ ส่วนคณะกรรมการประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด // ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา// ผู้แทนกรมการปกครอง// ผู้แทนกรมการแพทย์ และผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมถึงตัวแทนจากฝ่ายกฎหมาย
.
สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ คือ. 1)รวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับการใช้พืชกระท่อมในรูปแบบต่าง ๆ และ 2)ศึกษาเปรียบเทียบข้อกฎหมายภายในประเทศ // กฎหมายต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้ในการควบคุมพืชกระท่อม เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพืชกระท่อมให้เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
.
3)พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้พืชกระท่อม รวมทั้งผลดีผลเสีย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน หากยังคงพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ และ 4.ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
.
โดยการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาศึกษา ประชาชนจะได้ประโยชน์ เพราะมีผลการวิจัยทางการแพทย์ว่าใบกระท่อมนั้นสามารถนำมาทำเป็นยารักษาโรคได้ มีประโยชน์ในการแก้ปวด แก้ไข้ แก้บิด ท้องเสีย ซึ่งก่อนหน้านี้มีนักวิจัยไทยศึกษาร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่นแล้วไปจดลิขสิทธิ์ในญี่ปุ่น 2 ฉบับ อเมริกา 2 ฉบับ ดังนั้นไทยต้องรีบทำ ทั้งนี้ทางองค์การสหประชาชาติไม่ได้กำหนดใบกระท่อมเป็นยาเสพติด และในหลายประเทศสามารถซื้อขายกันได้อย่างถูกกฎหมาย รวมทั้งมีการส่งออกด้วย
.
พร้อมยืนยันว่า เรื่องนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอน อะไรที่ทำแล้วเกิดประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำได้ จะทำเลยทันทีไม่มีรีรอ ไม่นิยมหลอกหรือให้ความหวังกับประชาชน เรื่องที่ยากกว่านี้ อย่างการผลักดันให้สร้างสนามบินสุวรรณภูมิยังทำสำเร็จมาแล้ว ดังนั้นเรื่องนี้จะทำเต็มที่และจะทำให้สำเร็จอย่างแน่นอน