กระทรวงสาธารณสุขแถลงพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ใหม่ 91 ราย

19
0
Share:

กระทรวงสาธารณสุขแถลงความคืบหน้าผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 91 ราย ทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 1,136 ราย
.
โดยเป็นผู้ป่วยที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาล 1,034 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยหนัก 11 ราย รักษาหายเเล้ว 97 ราย และเสียชีวิต 5 ราย
.
ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด 91 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
.
กลุ่มที่ 1 เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันเดิมและเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 30 ราย ได้แก่
1.เกี่ยวข้องกับสนามมวยจำนวน 5 ราย
2.เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง 7 ราย
3.ผู้ป่วยที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย 18 ราย
.
กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ มีจำนวน 19 ราย ได้แก่
1.ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศจำนวน 10 ราย( ไทย 9 ราย, ต่างชาติ 1 ราย)
2.ผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่แออัดจำนวน 5 ราย ได้แก่ ขับรถโดยสาร พนักงานเสิร์ฟ เจ้าของธุรกิจ
3.กลุ่มผู้ป่วยอื่นๆ เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวัง จำนวน 4 ราย.
.
กลุ่มที่รอการสอบสวน 42 ราย