กสิกรมองส่งออกปีหน้ายังอยู่แดนลบ

159
0
Share:

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ภาพรวมการส่งออกสินค้าไทยตลอดทั้งปี 2562 น่าจะหดตัวที่ประมาณ 2.5% หรือมากกว่าเล็กน้อย โดยการส่งออกสินค้าในเดือนสุดท้ายของปี 2562 คาดว่าจะหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 จากปัจจัยเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและเงินบาทที่แข็งค่า แม้ประเด็นข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนจะมีสัญญาณในเชิงบวกมากขึ้น หลังทั้งสองประเทศบรรลุข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกร่วมกันในวันที่ 14 ธ.ค. 2562 และคาดว่าจะลงนามร่วมกันในช่วงต้นเดือนม.ค. 2563 ซึ่งมีผลให้สหรัฐฯ และจีนระงับการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างกันรอบวันที่ 15 ธ.ค. 2562
.
อย่างไรก็ตามเนื่องจากสหรัฐฯ และจีนเพิ่งบรรลุข้อตกลงทางการค้าร่วมกันเพียงเฟสแรก จึงทำให้ประเด็นข้อพิพาททางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศยังไม่น่าจะยุติในระยะเวลาอันใกล้ ทำให้ไม่เปลี่ยนภาพการส่งออกสินค้าไทยในปีหน้ามากนัก
.
โดยคาดว่าการส่งออกสินค้าไทยในปี 2563 จะยังหดตัวต่อเนื่องที่ -1 % โดยให้น้ำหนักกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก และทิศทางเงินบาทที่อาจจะยังแข็งค่า ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคาของผู้ส่งออกไทย