การบินไทยหยุด-เลื่อนจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน 6 เดือน

81
0
Share:

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานนโยบาย และคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน การบินไทย ซึ่งมี นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในฐานะประธานกองทุนฯ มีมติให้เลื่อนส่งมอบเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค.64 และหยุดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย 64 ก่อนจะเริ่มจ่ายคืนเงินสมทบที่เลื่อนไว้ ตั้งแต่เดือน ก.ค. 64-มิ.ย. 65 เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยจะเริ่มจ่ายคืนเงินสมทบตามปกติ ตั้งแต่เดือน ก.ค.64 เป็นต้นไป
.
ส่วนสมาชิกกองทุนฯ เปิดโอกาสให้เลือกหยุดส่งเงินสะสมเป็นการชั่วคราวได้ ตั้งแต่เดือน ก.พ.-มิ.ย. 64 โดยแจ้งดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 64 เป็นต้นไปและต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ของเดือนที่ประสงค์จะหยุดส่งเงิน โดยในเดือนม.ค. จะต้องจ่ายเงินสมทบให้อัตราสุดท้ายก่อนการเลือกเป็น 0% ส่วนสมาชิกฯ ที่ไม่ได้เลือกที่จะหยุดส่งเงินสะสม จะจ่ายเงินสะสมในอัตราที่แสดงความจำนงไว้ล่าสุด
.
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดรอบใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง และช่วยรักษาสภาพคล่อง ทำให้บริษัทบริหารจัดการเงินสดในมือได้มีประสิทธิภาพในช่วงอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ