การบินไทยเตือนลูกค้าระวังการเเอบอ้างเเจกตั๋วฟรี

83
0
Share:

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย ได้เปิดเผยเเพร่เอกสารเตือนลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงเจ้าหนี้ทุกราย ให้ระวังการหลงเชื่อแอบอ้างหรือการโฆษณาชวนเชื่อใดๆ เนื่องจากขณะนี้มีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทไม่ตรงกับข้อเท็จจริง โดยเฉพาะเรื่องตารางการบินที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารเกิดความสับสนและเข้าใจผิด ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
.
เเละจากที่ได้มีเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของการบินไทยได้เเอบอ้างการเเจกบัตรโดยสาร การบินไทยได้ข้อชี้เเจงว่าขณะนี้ไม่มีการจัดกิจกรรมแจกบัตรโดยสาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท ครบรอบ 60 ปี การบินไทยขอย้ำว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นั้นแต่อย่างใด
.
เนื่องจากการบินไทยได้กำลังจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู โดยศาลล้มละลายกลางเเละมีนัดไต่สวนในวันที่ 17 ส.ค.63 ทางบริษัทฯ ได้มีการสื่อสารกับเจ้าหนี้กลุ่มต่างๆ รวมถึงคู่ค้า ผู้โดยสาร และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้เจ้าหนี้มีความเข้าใจและมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดูแลอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้ทุกรายเป็นอย่างดี แต่ยังมีสื่อสังคมออนไลน์พยายามชวนเชื่อให้เจ้าหนี้ว่าจ้างทนาย ซึ่งบริษัทเห็นว่าจะทำให้เจ้าหนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น
.
ทั้งนี้ บริษัท ร่วมกับ กรมบังคับคดี ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไว้รองรับในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ให้กับเจ้าหนี้ทุกรายไว้แล้ว ซึ่งบริษัทฯ จะแนะนำการใช้ระบบดังกล่าวในเร็วๆ นี้ เเละจะดำเนินการทางกฎหมายสำหรับผู้ที่แอบอ้างชื่อบริษัท รวมถึงนำตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ของการบินไทยไปใช้ในทางที่ผิดหรือไม่ได้รับอนุญาตต่อไป