ก.อุตฯอวด 11 เดือนตั้งโรงงาน 4.45 แสนล้านบาท

110
0
Share:

น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ กรอ. ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-21 พ.ย. 2562 มีผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการและขยายกิจการรวม 3,950 แห่ง มีการจ้างงานใหม่ ประมาณ 178,700 คน และมูลค่าลงทุนรวม 445,000 ล้านบาท
.
โดยอุตสาหกรรม 5 อันดับแรกที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการสูงสุด ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 490 โรงงาน // รองลงมาเป็นกลุ่มพลาสติก 425 โรงงาน // กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน 340 โรงงาน //กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ 327 โรงงาน และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า 92 โรงงาน
.
นอกจากนี้ มีผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการใหม่ 2,975 โรงงาน สูงกว่าโรงงานขอปิดกิจการที่มีจำนวน 1,480 โรงงาน โดยยังมีความต้องการแรงงานใหม่ในภาคอุตสาหกรรมมากกว่าแรงงานที่ถูกเลิกจ้างถึงประมาณ 141,000 คน ดังนั้นขอให้แรงงานใหม่และผู้ที่ว่างงานมั่นใจว่าโรงงานที่เปิดใหม่ และโรงงานเดิมที่ขยายกิจการจะสามารถรองรับแรงงานที่ต้องการทำงานได้อีกจำนวนมาก
.
ดังนั้นแม้ทั่วโลกจะเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแต่นักลงทุนก็ยังลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นนโยบายของรัฐบาล โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่รัฐบาลให้การส่งเสริม และหากโรงงานเริ่มประกอบกิจการ ก็จะส่งผลให้การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในไทยเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน
.
โดยข้อมูลเปิดโรงงานใหม่ การปิดกิจการ และการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมของ กรอ. ยืนยันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการลงทุน เห็นได้จากจำนวนการเปิดโรงงานใหม่ที่มีมากกว่าการปิดกิจการโรงงานสูงถึง 101% และเงินลงทุนปี 2562 ที่มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 37.94%