คนจนมีโอกาสตายบนท้องถนนมากกว่าคนรวย

279
0
Share:

สำนักข่าวนิวยอร์กไทมส์ได้เปิดเผยรายงานที่มีชื่อว่า “Thailand’s Roads Are Deadly. Especially if You’re Poor.” ซึ่งเป็นการรายงานที่ระบุว่า ท้องถนนในประเทศไทยนั้นมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าประเทศอื่นๆในโลก แถมยิ่งอันตรายกว่าเดิมหากคุณเป็นคนจนจะยิ่งมีโอกาสตายจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้มากกว่าคนรวย
.
นิวยอร์กไทมส์ระบุว่า ตามรายงานขององค์การอนามัยโลกในปี 2558 พบว่า ไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในท้องถนนมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก ต่อประชากร เป็นรองจากลิเบีย แถมยังมีอัตราการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์เป็นอันดับ 1 ของโลก
.
นอกจากนี้ไทยยังเป็นประเทศที่มีการแบ่งชนชั้นการใช้ถนน โดยพบว่าคนจนมีแนวโน้มเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากกว่าคนมีฐานะ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีเส้นสายทางสังคมด้วย
.
เดอะนิวยอร์กไทมส์วิเคราะห์ ว่าปัจจัยเหตุสำคัญที่ทำให้แม้แต่บนท้องถนนของไทยยังไม่มีความเท่าเทียมคือ
.
1.คนส่วนใหญ่รายได้น้อย มีกำลังซื้อเพียงแค่มอเตอร์ไซค์ โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่ในไทยนั้นมักเกิดขึ้นระหว่างรถมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ แม้ว่ากฎหมายจะบังคับให้ทุกคนสวมหมวกกันน็อก แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหมวกกันน็อกคุณภาพดีนั้นมีราคาแพงเกินกว่ากำลังที่คนจะซื้อได้
.
2. ทางเท้าสุดแย่ ในหลายเมืองของไทยมีทางเท้าสำหรับผู้คนน้อย แถมยังมีร้านค้าแผงลอยใช้พื้นที่เต็มไปหมด หลายครั้งรถมอเตอร์ไซค์ยังวิ่งบนทางเท้าด้วย ส่งผลให้คนต้องลงไปเดินบนผิวถนน เรื่องนี้ไม่ถูกแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพราะกลุ่มคนที่ส่งเสียงได้ดังพอนั้นมักไม่ใช้ทางเท้าในการเดินทางท่ามกลางอากาศร้อน
.
3. คนมีเส้นสาย-คนมีเงินไม่เคารพกฎหมาย แต่กฎหมายเคารพคนมีเงิน ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวกับจราจรของไทย ไม่สามารถบังคับไดักับบรรดาคนรวยหรือคนมีเส้นสายเลย หลายครั้งคนรวยขับรถเร็วกว่ากำหนด รวมถึงเมาแล้วขับ ดังตัวอย่างในปี 2555 ที่ทายาทกระทิงแดง ขับรถชนตำรวจแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ
.
4. ระบบขนส่งมวลชนไม่ทั่วถึง แม้ถนนในประเทศไทยจะมีสภาพดีกว่าประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศ ส่งผลให้ผู้คนมักขับรถไปไหนมาไหนได้สะดวก แต่สำหรับระบบขนส่งสาธาณะแล้วกลับกระจุกสำหรับในเมือง และไม่ครอบคลุมมากพอ ส่งผลให้คนรายได้น้อยมักใช้รถมอเตอร์ไซค์ในการเดินทางเป็นหลัก ดังจะเห็นได้จากภาพของพ่อแม่ลูกซ้อนมอเตอร์ไซค์กันจนเป็นภาพชินตา
.
5. วัฒนธรรมสบายๆ ซึ่งคนไทยมักติดพฤติกรรมแบบสบายๆ สังเกตได้จากการไม่สวมหมวกกันน็อกเพราะคิดว่าอาการร้อน หรือไปแค่ใกล้ๆ หรือคิดว่าดื่มนิดหน่อยคงไม่เป็นไร วัฒนธรรมสบายๆนี้นิวยอร์กไทมส์ยังพูดถึงหน่วยงานของไทยด้วย เช่นเมื่อตำรวจตั้งด่านตรวจผู้คนไม่ทำตามกฎหมาย แต่เมื่อถึงด่านตรวจผู้คนเหล่านั้นก็มักหลุดพ้นด้วยการยอมจ่ายค่าปรับเล็กๆน้อย เพราะดีกว่าถูกลงโทษ แถมยังดีต่อตำรวจที่ต้องทำงานตากแดด ตากฝนด้วย นอกจากนี้วัฒนธรรมสบายๆยังถูกพูดถึง การปัดความรับผิดชอบกันไปมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง