คมนาคมฟื้นโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา

199
0
Share:

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายให้กรมเจ้าท่าว่า ได้มอบนโยบายให้ไปฟื้นโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ.สตูล วงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท แม้ช่วงที่ผ่านมามีกระแสต่อต้านโครงการนี้ไม่สามารถผลักดันให้เกิดขึ้นได้ แต่ก็เป็นอีกนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีที่มีความพยายามต้องการให้เกิดขึ้น
.
นอกจากนี้ได้เร่งรัดการลงทุนท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2 วงเงิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เช่นเดียวกันให้เห็นถึงศักยภาพของท่าเรือแห่งนี้ เพราะผลการศึกษาต่างๆมีอยู่แล้ว แม้จะไม่ได้ตั้งงบประมาณของปี 2563 แต่เชื่อว่าถ้าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ ส่วนการหาแหล่งเงินนั้น มีได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้เงินจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน หรือให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน PPPเป็นต้น
.
โดยโครงการปากบารา ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์มากมาย และเป็นโครงการที่ทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ดังนั้นรัฐมนตรีทั้ง 3 คนของกระทรวงคมนาคมจะร่วมกันในการผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้น และจะต้องช่วยในการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ก็ตาม โดยจะนำผลการศึกษาที่มีอยู่เดิมมาพิจารณาทบทวน และอาจต้องมีการเริ่มศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ก็ต้องดำเนินการ เรื่องนี้จะต้องพิจารณาให้ครบทุกมิติ