ครม.ชี้ชัดข้าราชการ-ข้าราชการบำนาญ หมดสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตร

196
0
Share:

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.รับทราบเจตนาผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ครั้งที่ 2/2563 เรื่องโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีข้าราชการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
.
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดความชัดเชนในทางปฏิบัติ จึงขอชี้แจงว่า การให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้หลักมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกร และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพ ดังนั้นข้าราชการ ข้าราชการประจำและลูกจ้าง รวมถึงข้าราชการบำนาญ ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้มาตรการดังกล่าว เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการของภาครัฐอยู่แล้ว
.
หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จ่ายเงินช่วยเหลือให้กับกลุ่มข้าราชการดังกล่าวแล้ว ขอให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกับกรมบัญชีกลาง พิจารณาดำเนินการหักเงินจากค่าตอบแทนคืนกระทรวงการคลังต่อไป อย่างไรก็ตามทางกระทรวงเกษตรฯ รายงานว่า ยังไม่มีการโอนเงินให้กลุ่มนี้แต่อย่างใด
.
ส่วนวาระ CPTPP ไม่มีการนำเข้าพิจารณาในวันนี้ แต่มีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.) ในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาการเข้าไปมีส่วนร่วม CPTPP ว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศหรือไม่ หากจะเข้าไป เจตนาก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นการเจรจาเท่านั้น ยังไม่มีการลงนามในข้อตกลงแต่อย่างใด
.