ครม.อนุมัติเพิ่มกว่า 166 ล้านบาท จ่าย vat จัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

64
0
Share:

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติวงเงิน 166.5 ล้านบาท สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (7% ของมูลค่าวัคซีนที่จอง) ในการจองวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า ล่วงหน้าจำนวน 26 ล้านโด๊ส ในโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด สำหรับคนไทย เป็นวงเงิน 6,216 ล้านบาท โดยเพิ่มงบประมาณในส่วนการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้าผ่านความร่วมมือแบบทวิภาคีกับบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า เป็น 2,545 ล้านบาท จากเดิม 2,379 ล้านบาท
.
โดยมติดังกล่าวเป็นการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พ.ย.63 ปรับกรอบงบประมาณโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชนไทย โดยการจองล่วงหน้า (แอสตร้าเซนเนก้า) จากวงเงิน 6,049 ล้านบาท เป็นวงเงิน 6,216 ล้านบาท โดยเพิ่มงบประมาณในส่วนการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้าผ่านความร่วมมือแบบทวิภาคีกับบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า จาก 2,379 ล้านบาท เป็น 2,545 ล้านบาท เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มในการดำเนินงานดังกล่าว