ครม.เผยสหรัฐฯเตรียมตัดGSP สินค้าไทย จำนวน 573 รายการ

515
1
Share:

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รับทราบการรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ กรณีที่สหรัฐฯประกาศระงับสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรสินค้าหรือ GSP สินค้าไทย จำนวน 573 รายการจาก 3,500 รายการ โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 เม.ย. 2563 นี้ เนื่องจากผลการดำเนินการตามข้อเรียกร้องของสหรัฐฯด้านแรงงาน และการให้ไทยเปิดให้มีการนำเข้าหมูเนื้อแดงจากสหรัฐฯ แต่ไทยไม่อาจดำเนินการตามข้อเรียกร้องได้
.
ส่วนประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานตามมาตรฐานสากลนั้น ไทยก็ยังไม่สามารถทำได้ตามที่สหรัฐฯต้องการ โดยรัฐบาลไทยได้ยกร่างแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาการคุ้มครองสิทธิ แรงงานตามประเด็นที่สหรัฐฯนำเสนอ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่ในร่างกฎหมายดังกล่าวก็มีประเด็นที่ไทยไม่อาจดำเนินตามข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ใน 3 เรื่อง เนื่องจากในการทำประชาพิจารณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี หน่วยงานคัดค้าน คือ 1.การให้แรงงานต่างด้าวจัดตั้งแรงงานสัมพันธ์ // 2.การให้เสรีภาพในการพูดแก่ลูกจ้าง และ3.การเข้าร่วมสหภาพแรงงานของลูกจ้างรับเหมาค่าแรง
.
อีกประเด็นที่ในการเจรจาไทยไม่ สามารถปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของสหรัฐฯได้ คือกรณีที่สหรัฐฯ ต้องการให้ไทยนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐฯ เพราะไทยมีกฎหมายที่ควบคุมไม่ให้มีการนำเข้าเนื้อสัตว์ที่มีการใช้อาหารที่ใช้สารเร่งเนื้อแดง ซึ่งไทยได้ประเมินความเสี่ยงถึงสารดังกล่าว และมีความกังวลด้านความปลอดภัยของอาหาร
.
แต่ที่ผ่านมาทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการหารือกับทางผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าทั้ง 573 รายการแล้ว เพื่อหาทางดูแลและเตรียมการช่วยเหลือ พร้อมทั้งยังเตรียมจัดหาตลาดส่งออกใหม่ทดแทนตลาดสหรัฐฯ เพื่อลดผลกระทบให้กับผู้ประกอบธุรกิจ และช่วยสนับสนุนภาคการส่งออกไปยังตลาดใหม่