ญี่ปุ่นส่ง 32 คนไทยถึงประเทศวันนี้

53
0
Share:

เฟซบุ๊กกระทรวงต่างประเทศ รายงานว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ส่งคนไทย 32 คน ซึ่งเป็นผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องที่ติดค้างอยู่ในสนามบินฮาเนดะมาเป็นเวลา 4 คืน และกลุ่มคนไทยในญี่ปุ่นที่ตกค้างจากการประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวของ กพท. จำนวนหนึ่งที่มีเอกสารพร้อม เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน All Nippon Airways (ANA) เที่ยวบินที่ NH 847 โดยจะเดินทางถึง กทม. เวลา 15.30 น.ในวันนี้
.
ทั้งนี้เที่ยวบินดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสายการบิน ANA และได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของไทยให้ทำการบินได้ในฐานะเที่ยวบินเพื่อรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา (repatriation flight) โดยมิได้เปิดรับผู้โดยสารอื่น ๆ
.
อย่างไรก็ตามผู้โดยสารคนไทยทั้งหมดรับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางถึงประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยในการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการกักตัว 14 วันด้วยแล้ว