ตรังพบผู้ป่วยติดไวรัสโควิด 19 จำนวน 3 ราย

28
0
Share:

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รวมถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และโรงพยาบาลตรัง ได้รายงานตัวเลขผู้ป่วยสะสมจากไวรัสโควิด 19 ที่รักษาในโรงพยาบาลตรัง ขณะนี้รวม 3 ราย แบ่งเป็นเป็นผู้หญิง 2 ราย และผู้ชาย 1 ราย
.
โดยคนแรกเป็นหญิง รับเชื้อจากจังหวัดภูเก็ต // ส่วนรายที่ 2 เป็นหมอโรงพยาบาลตรัง และรายที่ 3 เป็นหญิง ที่รับเชื้อจากจังหวัดภูเก็ต
.
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคในจังหวัดตรัง ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดภูเก็ต และแนวโน้มผู้ป่วยกำลังเพิ่มสูงขึ้น ด้านทีมแพทย์กังวลว่าหากชาวตรังไม่ร่วมมือกัน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เชื่อแนวโน้มผู้ป่วยอาจล้นโรงพยาบาล และเสี่ยงต่อความปลอดภัยของทุกคน รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์
.
เพราะขณะนี้การรักษาใช้หอพักผู้ป่วยภายในตึก 298 โรงพยาบาลตรัง แต่หากผู้ป่วยมีจำนวนมาก ทางทีมแพทย์วางแผนอาจจะต้องโยกย้ายผู้ป่วยทั้งตึกไปอาคารอื่น เพื่อยกตึก 298 ให้เป็นที่รักษาผู้ป่วยโควิดเป็นการเฉพาะ ซึ่งทั้งตึกมีประมาณ 200 เตียง แต่หากผู้ป่วยเต็มทางทีมแพทย์เตรียมใช้ตึกของโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ซึ่งมีเพียง 12 เตียงไว้รองรับ และหากผู้ป่วยยังเพิ่มขึ้นอีก ทางทีมแพทย์เตรียมจะกระจายผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทั้ง 10 อำเภอ หรืออาจจะพิจารณาเลือกใช้โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่ง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดเป็นการเฉพาะ
.