ตัวแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาอาจมาจากงูสามเหลี่ยม

239
0
Share:

คณะกรรมาธิการสาธารณสุขแห่งชาติจีน เปิดเผยว่า จำนวนผู้ติดเชื้อโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่พุ่งต่อเนื่องเป็น 617 รายที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหู่เป่ย ขณะที่ตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาถึงขณะนี้ 14.50 น. ยอดผู้เสียชีวิตยังนิ่งอยู่ที่ 17 รายที่เมืองอู่ฮั่น อย่างไรก็ตาม ความน่ากังวลใหม่เกี่ยวกับสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว คือ มีหลักฐานที่เชื่อได้ว่า มีจำนวนผู้ติดเชื้อโรคปอดอักเสบที่ไม่เคยไปเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยมาก่อนเลย แต่กลับพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทำให้ความพยายามที่จะควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคนี้ยังมีข้อจำกัดมาก ถึงแม้ว่าผ่านมาได้กว่า 5 ชั่วโมงของวันนี้ที่ทางการเมืองอู่ฮั่นประกาศปิดทุกเส้นทางคมนาคมและขนส่งออกจากเมืองอู่ฮั่นก็ตาม
.
ด้านสาธารณสุขเมืองอู่ฮั่น เปิดเผยว่า ความยากลำบากในการจัดการแก้ปัญหาการระบาดและการรักษาทั้งผู้ที่พึ่งติดเชื้อ หรือผู้ป่วยที่มีอาการทรุดหนัก คือ ไม่จำเป็นเสมอไปที่ผู้ป่วยติดเชื้อจะมีอาการไข้สูง จากการเฝ้าติดตามและวิเคราะห์พบว่า ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มีอาการสำคัญ 3 อย่าง คือ หายใจลำบาก หน้าอกตึงอึดอัด และไอรุนแรง ดังนั้น การตรวจและแยกผู้ต้องสงสัยติดเชื้อดังกล่าวที่สนามบินนานาชาติทุกแห่งในขณะนี้ โดยตรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับการเช็คอุณหภูมิในร่างกายว่าสูงเกิน 36 เซลเซียสนั้น ไม่ได้เป็นการยืนยัน และรับประกันว่า ผู้โดยสารคนดังกล่าวจะไม่มีเชื้อโรคปอดอักเสบอย่างที่เข้าใจกัน นอกจากนี้ จากยอดผู้เสียชีวิตพบว่า เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง คือ ชาย 12 ราย หญิง 5 ราย มีอายุมีครบทุกช่วงวัย โดยผู้เสียชีวิตอายุมากที่สุด คือ 89 ปี อายุน้อยที่สุด คือ 48 ปี
.
ล่าสุด มีรายงานเพิ่มเติมว่า ต้นกำเนิดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ที่หลายฝ่ายพยายามค้นหาอยู่นั้น อาจมาจากงูพิษที่เรียกว่า งูสามเหลี่ยม หรืองูทับสมิงคลา ซึ่งงูพิษชนิดนี้พบได้มากที่ในภาคกลาง ภาคใต้ของจีน ซึ่งมณฑลหู่เป่ยอยู่ในภูมิภาคดังกล่าว สาเหตุจากนักวิจัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ลักษณะพันธุกรรมโปรตีนของเชื้อดังกล่าวในตัวผู้ป่วยโรคปอดอักเสบมีลักษณะคล้ายคลึงกับพันธุกรรมโปรตีนของงูพิษ นั่นหมายความว่า งูพิษที่ออกล่าและกินเหยื่อที่เป็นค้างคาว อาจเกิดการติดเชื้อจากในตัวค้างคาวมาสู่งูพิษสามเหลี่ยม สอดรับกับ ตลาดขายอาหารทะเลที่เมืองอู่ฮั่นไม่เพียงขายอาหารทะเล แต่พบว่ามีการขายงูพิษด้วย