ติดโควิดทั่วโลกกว่า 10.3 ล้านคน

43
0
Share:

เวลา 05.45 น. รายงานสถานการณ์จำนวนผู้ติดโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก เพิ่มเป็น 10,388,982 ราย ซึ่ง 10 อันดับแรกของโลก คือ สหรัฐอเมริกา 2,675,052 ราย บราซิล 1,368,195 ราย รัสเซีย 641,156 ราย อินเดีย 567,536 ราย สหราชอาณาจักร 311,965 ราย สเปน 296,050 ราย เปรู 282,365 ราย ชิลี 275,999 ราย อิตาลี 240,436 ราย และอิหร่าน 225,205 ราย
.
สำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มเป็น 507,356 ราย ซึ่ง 10 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา 128,752 ราย บราซิล 58,314 ราย สหราชอาณาจักร 43,575 ราย อิตาลี 34,744 ราย ฝรั่งเศส 29,813 ราย สเปน 28,346 ราย เม็กซิโก 26,648 ราย อินเดีย 16,904 ราย อิหร่าน 10,670 ราย และเบลเยียม 9,732 ราย
.
ในส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อในอาเซียน และเสียชีวิต(ตัวเลขในวงเล็บ) พบว่า อินโดนีเซีย 55,092 ราย(2,805) สิงคโปร์ 43,661 ราย(26) ฟิลิปปินส์ 36,348 ราย(1,255) มาเลเซีย 8,637 ราย(121) ไทย 3,169 ราย(58) เวียดนาม 355 ราย เมียนมา 299 ราย(6) บรูไน 141 ราย(3) กัมพูชา 141 ราย และลาว 19 ราย
.