ติดโควิดทั่วโลก 9.1 ล้านคน

130
0
Share:

เวลา 6.05 น. รายงานสถานการณ์จำนวนผู้ติดโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก เพิ่มเป็น 9,170,453 ราย ซึ่ง 10 อันดับแรกของโลก คือ สหรัฐอเมริกา 2,386,230 ราย บราซิล 1,106,470 ราย รัสเซีย 592,280 ราย อินเดีย 440,450 ราย สหราชอาณาจักร 305,289 ราย สเปน 293,584 ราย เปรู 257,447 ราย ชิลี 246,963 ราย อิตาลี 238,720 ราย และอิหร่าน 207,525 ราย
.
สำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มเป็น 473,268 ราย ซึ่ง 10 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา 122,591 ราย บราซิล 51,271 ราย สหราชอาณาจักร 42,647 ราย อิตาลี 34,657 ราย ฝรั่งเศส 29,663 ราย สเปน 28,324 ราย เม็กซิโก 21,825 ราย เบลเยียม 9,696 ราย อิหร่าน 9,742 ราย และเยอรมนี 8,969 ราย
.
ในส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อในอาเซียน และเสียชีวิต(ตัวเลขในวงเล็บ) พบว่า อินโดนีเซีย 46,845 ราย(2,500) สิงคโปร์ 42,313 ราย(26) ฟิลิปปินส์ 30,682 ราย(1,177) มาเลเซีย 8,587 ราย(121) ไทย 3,151 ราย(58) เวียดนาม 349 ราย เมียนมา 290 ราย(6) บรูไน 141 ราย(3) กัมพูชา 129 ราย และลาว 19 ราย