ทั่วโลกติดโควิด-19 ทะลุกว่า 98 ล้านคน

56
0
Share:

เวลา 6.30 น.รายงานสถานการณ์จำนวนผู้ติดโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก เพิ่มเป็น 98,022,379 ราย ซึ่ง 10 อันดับแรกของโลก คือ สหรัฐอเมริกา 25,171,717 ราย อินเดีย 10,625,420 ราย บราซิล 8,697,368 ราย รัสเซีย 3,655,839 ราย ยูเค 3,543,646 ราย ฝรั่งเศส 2,987,965 ราย สเปน 2,560,587 ราย อิตาลี 2,428,221 ราย ตุรกี 2,412,505 ราย และเยอรมนี 2,108,895 ราย
.
สำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มเป็น 2,097,484 ราย ซึ่ง 10 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา 419,603 ราย บราซิล 214,147 ราย อินเดีย 153,053 ราย เม็กซิโก 144,371 ราย สหราชอาณาจักร 94,580 ราย อิตาลี 84,202 ราย ฝรั่งเศส 71,998 ราย อิหร่าน 57,150 ราย สเปน 55,041 ราย และเปรู 39,157 ราย
.
ในส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อในอาเซียน และเสียชีวิต(ตัวเลขในวงเล็บ) พบว่า อินโดนีเซีย 951,651 ราย(27,203) ฟิลิปปินส์ 507,717 ราย(10,116) มาเลเซีย 172,549 ราย(642) เมียนมา 136,166 ราย(3,013) สิงคโปร์ 59,235 ราย(29) ไทย 12,795 ราย(71) เวียดนาม 1,546 ราย(35) กัมพูชา 453 ราย บรูไน 174 ราย(3) และสปป.ลาว 41 ราย