นายกสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้างเชื่อปีนี้เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัว

73
0
Share:

นายวิจักษ์ พงษ์เภตรา ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจเหมืองแร่และท่าเรือ เซ้าเทิร์นกรุ๊ป ในฐานะนายกสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง เปิดเผยถึง ภาวะเศรษฐกิจไทยในปีนี้ว่า ปีนี้เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวแน่ ยิ่งมาเจอปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด 19 ในจีนและอีกหลายประเทศรวมทั้งไทย ก็ยิ่งซ้ำเติมให้เศรษฐกิจไทยถดถอยและผู้ประกอบการต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยความยากลำบากมากขึ้น จึงได้รวมตัวกันของภาคเอกชนตั้งสมาคมฯก็เพื่อช่วยคิดช่วยทำ ระดมความคิดเสนอทางออกช่วยแก้ไขปัญหาภาคธุรกิจและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้น
.
นอกจากนี้สมาคมจะเป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากกฎระเบียบ หรือการปฏิบัติบางอย่างจากเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อนำไปสู่การปลดล็อคต่อไป
.
“สมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง” ที่เพิ่งจดทะเบียนก่อตั้ง เกิดจากความคิดเห็นของผู้ประกอบการเหมืองแร่กลุ่มหนึ่งกับผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างอีกกลุ่มหนึ่ง ที่มองสถานการณ์สอดคล้องกันว่าถึงเวลาต้องรวมตัวกันเป็นองค์กรตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆทางราชการและเอกชน สามารถเป็นปากเสียงให้กับสมาชิกที่ประสบปัญหาหรือเดือดร้อน และสามารถนำเสนอแนวทางพัฒนากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
.
นอกจากนี้จะให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านเทคโนโลยี วิศวกรรม และการบริหารจัดการให้กับสมาชิก ให้มีศักยภาพในการประกอบกิจการและขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล และแลกเปลี่ยนตลาดระหว่างกันทั้งปัจจุบันและอนาคต เพื่อประสานงานและให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและระดับประเทศ