บราซิลเผยวัคซีน CoronaVac ของจีนต้านโควิดได้เพียง 50.38%

33
0
Share:

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าวัคซีนโคโรนาแวค (CoronaVac) ของจีนที่พัฒนาร่วมกับบริษัทซิโนแวค ไบโอเทค (Sinovac Biotech Ltd) ได้มีประสิทธิภาพในการต้านไวรัสโคโรนาแค่ 50.38% ซึ่งเป็นตัวเลขที่เกินเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับการอนุมัติใช้วัคซีน และต่ำกว่าตัวเลขที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อนว่ามีประสิทธิภาพถึง 78% ซึ่งหน่วยงานที่ได้กำกับดูแลของบราซิลและองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้วัคซีนต้องมีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 50% จึงจะสามารถอนุมัติใช้ได้
.
ทางด้านนักวิจัยจากสถาบันวิจัยบูตันตัน ประเทศบราซิล ได้แบ่งประเภทของผู้ป่วยไว้ 6 ประเภท ได้แก่ ผู้ป่วยไม่แสดงอาการ, แสดงอาการน้อยมาก, แสดงอาการน้อย, อาการปานกลาง 2 ระดับ และอาการหนัก ซึ่งตัวเลข 78% ที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้คำนวณประสิทธิภาพของวัคซีนจากกลุ่มผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการน้อย ปานกลาง และอาการหนัก แต่เมื่อรวมกลุ่มผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการน้อยมากเข้าไปด้วยส่งผลให้ตัวเลขลดลงเหลือเพียง 50.38%
.
ทั้งนี้ ริคาร์โด ปาลาซิออส ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบูตันตัน ได้เผยว่าเหตุที่ประสิทธิภาพวัคซีนออกมาต่ำเป็นเพราะการให้วัคซีน 2 โดสห่างกันในช่วงเวลาสั้นๆ รวมถึงการรวมจำนวนผู้ป่วยที่แสดงอาการน้อยมากเข้าไปคำนวณด้วยจึงส่งผลต่อตัวเลขประสิทธิภาพของวัคซีน