บอร์ดท่องเที่ยวเคาะเก็บเงินค่าประกันภัย-ประกันชีวิต นักท่องเที่ยวต่างชาติ

40
0
Share:

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.)ครั้งที่ 1/2564 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนจัดเก็บเงินค่าประกันภัยและประกันชีวิตจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในไทย คล้ายกับลักษณะซาโยนาระแท็ก ของประเทศญี่ปุ่น และนำมาบริหารรูปแบบกองทุน โดยจะมีการเรียกเก็บจากนักท่องเที่ยว คนละประมาณ 300 บาท โดยนำเงินดังกล่าวไปบริหารจัดการเรื่องประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวทุกคน
.
คาดว่าจะมีเงินในกองทุนปีแรกประมาณ 3,000 ล้านบาท จากการคาดการณ์ว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 10 ล้านคน ซึ่งหลังจากนี้ จะนำเรื่องไปหารือกับกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
.
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2564-2565 ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปรับตัวเข้ากับการท่องเที่ยววิถีใหม่
.
ส่วนสถานการณ์ท่องเที่ยวของไทยในปี 2563 ว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับสถานการณ์ทั่วโลกซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยนักท่องเที่ยวทั่วโลก ตั้งแต่ ม.ค.-ต.ค.63 ลดลง 900 ล้านคน หรือลดลง 72% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามายังประเทศไทยอยู่ที่ 6.69 ล้านคน ลดลง 33.21 ล้านคน หรือลดลง 83.22% ขณะที่นักท่องเที่ยวไทยที่เที่ยวในประเทศ ตลอดทั้งปีอยู่ที่ 90.32 ล้านคน-ครั้ง ลดลง 82.42 ล้านคน-ครั้ง หรือลดลง 47.71%