บัณฑูร ล่ำซำ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย

153
0
Share:

นายบัณฑูร ล่ำซำ ประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นการยืนยันการเกษียณการทำงานในตำแหน่งสูงสุดของธนาคารกสิกรไทย หรือ KBank อย่างเป็นทางการ
.
ขณะเดียวกัน คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย ประกาศแต่งตั้ง นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหญิงคนแรกของธนาคาร และเป็นคนแรกที่ไม่ใช่ตระกูลล่ำซำ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 นายบัณฑูร ล่ำซำ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย ต่อคณะกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารมีมติแต่งตั้งให้ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รองประธานกรรมการ (อิสระ) เป็นรักษาการประธานกรรมการ ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระคนแรกของธนาคาร