ปล่อยกู้ประกันสังคมผ่านแบงก์

205
0
Share:

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ หากจะนำเงินกองทุนประกันสังคมมาใช้ให้เกิดประโยนช์สูงสุดทั้งการปล่อยกู้และนำไปลงทุน และหากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมายก็ให้พิจารณาตามที่เหมาะสม
.
โดยพ.ร.บ.กองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2533 ไม่ได้ให้อำนาจสำนักงานประกันสังคม หรือ สปส. นำเงินไปปล่อยสินเชื่อได้โดยตรง เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์ของกองทุน และ สปส.ไม่ใช่สถาบันทางการเงินตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. จึงไม่อาจจะพิจารณาสินเชื่อได้ตามอำนาจหน้าที่
.
แต่คณะกรรมการกองทุนประกันสังคมอาจพิจารณานำเงินกองทุนไปจัดทำ “โครงการลงทุนทางสังคม” ได้ โดยนำเงินฝากกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการไปปล่อยสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันการเงินกำหนด หรือ ที่เรียกว่าเป็นการให้สินเชื่อทางสังคมโดยอ้อม แต่ทุกอย่างต้องทำด้วยความรอบคอบตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบ
.
ด้านนายนิมิตร เทียนอุดม ผู้ประสานงานเครื่อข่ายประชาชน เพื่อรัฐสวัสดิการ ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ และเห็นว่ารัฐควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมาร่วมแสดงความเห็น ต่อเรื่องนี้ หรือ ควรเปิดทำประชาพิจารณ์ มากกว่าจะไปแก้กฎหมาย และบังคับใช้
.
ขณะที่นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา’35 และอดีตกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. แสดงความห่วงใยพร้อมเตือนว่า จะเกิดความเสียหาย ร้ายแรงกว่าที่คิด และขอให้ยึด“ศาสตร์พระราชา”อย่างแท้จริง