ปัจจัยเสี่ยงรุม!!ทำสภาสภาพัฒน์หั่นจีดีพีไทยปีนี้เหลือ 1.5-2.5%

116
0
Share:

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2562 ขยายตัวได้ 1.6% ต่อปี ส่งผลให้เศรษฐกิจปี 2562 ทั้งปีเติบโตได้ที่ 2.4% ต่ำกว่าเป้าหมายเดิมที่ 2.6%
.
จากการที่ส่งออกได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า ซึ่งเป็นไปในทิศทางกับทุกประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องความล่าช้าของงบประมาณปี 2563 ค่าเงินบาทแข็งค่า และปัญหาภัยแล้ง
.
ส่วนเศรษฐกิจไทยในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัว 1.5-2.5% ต่อปี หรือเฉลี่ย 2% ต่อปี ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ต่ำกว่าคาดการณ์เดิมที่ระดับ 2.7-3.7%
.
โดยการคาดการณ์ดังกล่าวอยู่บนสมมุติฐานว่าเศรษฐกิจโลกขยายตัวที่ 3.2% การส่งออกโตได้ที่ 2% ภัยแล้งไม่ลุกลามมากเกินไป โดยกระทบภาคการผลิตไม่เกิน 5% งบประมาณคลี่คลายเร่งเบิกจ่ายได้ 91.2% ในภาพรวม งบลงทุนเบิกจ่ายได้ไม่ต่ำกว่า 65% และการท่องเที่ยวฟื้นกลับมาได้ รวมถึงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าจบได้ใน 3 เดือน หรือประมาณ เม.ย.-พ.ค. มีนักท่องเที่ยว 37 ล้านคน รายได้ไม่ต่ำกว่า 1.73 ล้านล้านบาท