ฝุ่นกระทบเศรษฐกิจไทย 3.2 – 6 พันล้านบาท

58
0
Share:

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจเบื้องต้น และคาดว่าปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เกิดขึ้นในกรอบระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ 5 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563 จะสร้างความเสียหายให้กับภาคเศรษฐกิจไทยไม่ต่ำกว่า 3.2 – 6 พันล้านบาท
.
ค่าเสียหายดังกล่าวถือเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับกรอบระยะเวลาเดียวของปีที่แล้ว ที่ได้ประเมินว่า ฝุ่นพิษ PM2.5 จะสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจไทยราว 2.6-6.6 พันล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายในบางประเภทมีการปรับลดลง
.
สำหรับค่าเสียโอกาสที่มาจากประเด็น ‘ด้านสุขภาพ’ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น การรักษาผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ และระบบทางเดินหายใจ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกัน เช่น การซื้อหน้ากากอนามัย และเครื่องฟอกอากาศราคาประมาณ 2-3 พันล้านบาท
.
ส่วนสาเหตุที่ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาขายหน้ากากเฉลี่ยต่ำกว่าปีที่แล้ว และประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังมีหน้ากากอนามัยเหลืออยู่จากการซื้อเก็บ
.
ส่วนค่าเสียโอกาสด้านการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑลจะมีมูลค่าอยู่ที่ราว 1-2.4 พันล้านบาท ซึ่งเป็นผลกระทบจากการที่คนกรุงเทพฯ และปริมณฑลชะลอหรืองดการเดินทางท่องเที่ยว ขณะที่ค่าเสียโอกาสด้านอื่นๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ตลาดนัด มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 2-6 ร้อยล้านบาท